Sv. IDent heeft verschillende commissies die erg actief zijn. Hier onder is een overzicht te vinden met daarbij een kort woordje van de commissies en de commissieleden van het huidige collegejaar.

Activiteitencommissie

Zoals elk jaar ging de activiteitencommissie weer op zoek naar leuke lezingen en activiteiten voor jullie. Helaas kwam de lockdown weer terug en moesten we op zoek naar lezingen en activiteiten online. Hierdoor waren de activiteiten anders, maar niet minder geslaagd, dan voorgaande jaren. Zo hebben wij online sinterklaas gevierd, een kerstfilm gekeken en hebben wij een online escaperoom gedaan. Daarnaast hebben wij een hele leuke lezing gekregen van Tamara Seur en hadden we voor Valentijnsdag een leuke rozenactie bedacht. Verder staan er nog veel meer leuke activiteiten en lezingen op de planning, dus er is nog genoeg te doen dit jaar. Wij hopen jullie nog vaak te zien, want zonder jullie zijn wij niks. Tot snel!

 

Batavierencommissie

Met trots mogen wij, Luuk Scholten (bestuur), Vera Paardenkooper, Wyke Schermer en Celine Weideveld, mededelen dat sv. IDent ook dit jaar weer mee zal doen aan de Batavierenrace, ondanks dat deze slechts een paar dagen na de studiereis zal plaatsvinden. Er zullen uiteraard ook weer trainingen gegeven worden waardoor zowel de minder ervaren loper als de ervaren loper gewoon mee kan doen en iedereen goed voorbereid aan de start staat. Ook hebben wij er weer voor gekozen om geld in te gaan zamelen voor een goed doel, deze houden we nog wel even geheim. Wij hopen dat we met 25 enthousiaste lopers onze weg van Nijmegen naar Enschede mogen afleggen en dat we na afloop een mooi feestje mogen vieren!

 

Ledencommissie

De ledencommissie is ook dit jaar ontzettend druk bezig met het organiseren van de HOI-week en het ledenweekend. Deze commissie, bestaande uit acht enthousiaste leden, hoopt natuurlijk dat deze evenementen fysiek door kunnen gaan, maar houdt ook rekening met online alternatieven. Hierdoor zien de werkzaamheden van de ledencommissie er dit jaar iets anders uit, maar zeker niet minder leuk. Wij bereiden ons voor op een onvergetelijke HOI-week, waar we alle eerstejaars FO’ers van harte welkom zullen heten, en op een fantastisch ledenweekend, toegankelijk voor leden uit alle leerjaren om elkaar zo beter te leren kennen en een leuk weekend te hebben met al je vrienden. Wij hopen dat iedereen net zo enthousiast is als wij en zien jullie heel graag terug bij de HOI-week en/of het ledenweekend. Liefs, Maarten, Noa, Dirkje, Anne Mei, Dominique, Fleur, Romi en Celine

 

Mediacommissie

De mediacommissie zet elke maand een nieuwsbrief voor je in elkaar, waar de leukste nieuwtjes, quotjes, activiteiten en nog veel meer dingen in staan voor de leden van IDent. Deze nieuwsbrief proberen we dan ook zo leuk mogelijk te maken zodat iedereen een beetje meekrijgt wat er speelt binnen de vereniging. Daarbij werkt de commissie aan de jaarlijkse 4n6, en dit jaar werken we ook mee aan de almanak voor het lustrum. Door ons wordt je op de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt in IDent en in het werkveld van forensisch onderzoek. Ook zorgen wij ervoor dat er filmpjes en foto’s worden gemaakt bij activiteiten. De mediacommissie bestaat uit Romi Dahmen (bestuur), Fleur Obdeijn (bestuur), Floor Mannaart, Robin Dadema, Samira Leenders, Sibe Stein en Dirkje van Kempen.

 

Public Relations commissie

De Public Relations commissie, oftewel de PR-commissie, speelt een belangrijke rol binnen sv. IDent. Deze commissie heeft namelijk als taak om relaties met externe organisaties op te zetten en te onderhouden die voor beide partijen winstgevend zijn. Voor de vereniging kan gedacht worden aan bijvoorbeeld sponsoring in de vorm van geld of andere middelen. Om een voorbeeld te noemen, onze vereniging doet vaak mee aan de Batavierenrace en hiervoor regelt deze commissie alle sponseringen die nodig zijn. Dit jaar wordt de PR commissie gevormd door Luuk Scholten (bestuur), Floor Kooij, Jelle Schut, Sanne Oude Nijeweme, Tycho Heydar Pour en Vera Kamphuis.

 

Studiereiscommissie

Luuk Scholten (bestuur), Floor Mannaart (bestuur), Bart Kuiper, Marijn Otten, Samira Leenders, Anouck Jansen, Sander Klinkhamer, Mart Rondhuis, Youk Landers, en Marijn Otten zullen dit jaar de studiereis gaan organiseren. Omdat wij in verschillende leerjaren zitten zullen wij samen op nieuwe ideeën komen waardoor wij op een leuke en leerzame studiereis gaan. Dit jaar vindt de studiereis een paar dagen voor de meivakantie plaats, namelijk van 22 tot 29 april. De reis zit vol met leerzame activiteiten. Er is natuurlijk ook nog genoeg tijd om de stad zelf (Zagreb, Kroatië) te ontdekken. Dus zorg dat je erbij bent, want deze super leerzame en gezellige studiereis wil je natuurlijk niet missen!

 

Kascommissie

De kascommissie is een controlerend en adviserend orgaan binnen sv. IDent. De kascommissie controleert alle financiële informatie op correctheid, volledigheid en of deze actueel zijn. Daarnaast geeft de kascommissie adviezen over financiële vraagstukken. Deze commissie bestaat momenteel uit Bart Kuiper en Orlando kok.

 

Alumnicommissie

Hallo, wij zijn de alumni commissie. Wij zijn een divers team van vier personen die allemaal een ander aandachtsgebied hebben.

De voorzitter is Huub Schuit, gespecialiseerd in biologie en DNA.
De secretaris is Jochem Ekelmans, gespecialiseerd in forensische opsporing.
De penningmeester is Charlotte Janssen, gespecialiseerd in terorrisme en radicalisering.
Het algemene lid Sanna Panhuizen, gespecialiseerd in fraude, maakt onze commissie compleet.

De diversiteit van ons team zorgt voor veel kennis en knowhow in het werkveld. Daarnaast organiseren wij voor de alumni leden eens per jaar een activiteit om samen te komen. Hierbij wordt altijd een activiteit afgesloten met een hapje en een drankje om weer even bij te praten met je oude studiegenootjes van vroeger.

Ook willen wij eens per jaar een borrel voor de huidige leden voor sv. IDent organiseren om zo contact met de vereniging te houden. Hier kunnen eventuele stage mogelijkheden en informatie voorzieningen verstrekt worden aan de leden van sv. IDent.

 

Je kunt lid worden van de alumni vereniging op het moment dat je bent begonnen met afstuderen. Inschrijven kan via de website van sv. IDent, door een mail te sturen naar ons emailadres of met een inschrijfformulier in het IDent kantoor. Voor vragen zijn wij altijd te bereiken via ons emailadres alumni@sv-ident.nl.

 

Groetjes,

Huub, Jochem, Charlotte en Sanna

 

Lustrumcommissie

Dit schooljaar mag onze studievereniging alweer 10 kaarsjes uitblazen. Dit heuglijke feit zal uiteraard uitgebreid gevierd gaan worden met iedereen! Daarom organiseert de Lustrumcommissie een week vol met leuke én leerzame activiteiten. Deze week zal plaatsvinden van maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni. Noteer deze data dus nu al in je agenda, vraag vrij van werk/stage/school en hou de facebookpagina ‘Lustrum der Sv. IDent’ goed in de gaten om altijd up to date to blijven van de activiteiten die komen gaan!

De commissie, bestaande uit Luuk Scholten en Floor Mannaart vanuit het bestuur, Jochem Lowiessen, Romy Regterschot en Siem Houwen, gaat er voor proberen te zorgen dat dit een onvergetelijke week wordt, waar iedereen nog lang over zal blijven praten. We hopen om tijdens desbetreffende week zo veel mogelijk mensen bij de activiteiten te zien en dan gaan we er met z’n allen een daverend succes van maken. Tot dan!