Sv. IDent heeft verschillende commissies die erg actief zijn. Hier onder is een overzicht te vinden met daarbij een kort woordje van de commissies en de commissieleden van het huidige collegejaar.

Activiteitencommissie

Zoals elk jaar ging de activiteitencommissie weer op zoek naar leuke lezingen en activiteiten voor jullie. Helaas kwam de lockdown weer terug en moesten we op zoek naar lezingen en activiteiten online. Hierdoor waren de activiteiten anders, maar niet minder geslaagd, dan voorgaande jaren. Zo hebben wij online sinterklaas gevierd, een kerstfilm gekeken en hebben wij een online escaperoom gedaan. Daarnaast hebben wij een hele leuke lezing gekregen van Tamara Seur en hadden we voor Valentijnsdag een leuke rozenactie bedacht. Verder staan er nog veel meer leuke activiteiten en lezingen op de planning, dus er is nog genoeg te doen dit jaar. Wij hopen jullie nog vaak te zien, want zonder jullie zijn wij niks. Tot snel!

 

Batavierencommissie

Op 23 en 24 april was het weer zover, de Batavierenrace. Helaas heeft deze vanwege COVID ook dit jaar weer online plaatsgevonden, maar dat mag de pret niet drukken. Met enthousiaste IDenters zijn  wij 125 km aangegaan, die we vastgelegd zijn in een app. Net als voorgaande jaren hebben we dit jaar weer een goed doel gekozen, namelijk de Hersenstichting! We hebben hiervoor onder andere flessen opgehaald, heeft er een bingo plaatsgevonden en is sinds kort de nieuwe IDent-kalender te bestelen tot en met 14 mei! Liefs, Letisha, Eva, Cas, Sanne (bestuur) en Vera (bestuur)!

vieren!

 

Ledencommissie

De ledencommissie is ook dit jaar ontzettend druk bezig met het organiseren van de HOI-week en het ledenweekend. Deze commissie, bestaande uit acht enthousiaste leden, hoopt natuurlijk dat deze evenementen fysiek door kunnen gaan, maar houdt ook rekening met online alternatieven. Hierdoor zien de werkzaamheden van de ledencommissie er dit jaar iets anders uit, maar zeker niet minder leuk. Wij bereiden ons voor op een onvergetelijke HOI-week, waar we alle eerstejaars FO’ers van harte welkom zullen heten, en op een fantastisch ledenweekend, toegankelijk voor leden uit alle leerjaren om elkaar zo beter te leren kennen en een leuk weekend te hebben met al je vrienden. Wij hopen dat iedereen net zo enthousiast is als wij en zien jullie heel graag terug bij de HOI-week en/of het ledenweekend. Liefs, Maarten, Noa, Dirkje, Anne Mei, Dominique, Fleur, Romi en Celine

 

Mediacommissie

De mediacommissie zet elke maand een nieuwsbrief voor je in elkaar, waar de leukste nieuwtjes, quotjes, activiteiten en nog veel meer dingen in staan voor de leden van IDent. Deze nieuwsbrief proberen we dan ook zo leuk mogelijk te maken zodat iedereen een beetje meekrijgt wat er speelt binnen de vereniging. Daarbij werkt de commissie aan de jaarlijkse 4n6, en dit jaar werken we ook mee aan de almanak voor het lustrum. Door ons wordt je op de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt in IDent en in het werkveld van forensisch onderzoek. Ook zorgen wij ervoor dat er filmpjes en foto’s worden gemaakt bij activiteiten. De mediacommissie bestaat uit Romi Dahmen (bestuur), Fleur Obdeijn (bestuur), Floor Mannaart, Robin Dadema, Samira Leenders, Sibe Stein en Dirkje van Kempen.

 

Studiereiscommissie

Janine Welling (bestuur), Vera Paardenkooper (bestuur), Maureen Marsman, Letisha Luimes, Marijn Otten, Orlando Kok (Bloom), Anouck Janssen en Noor Felix zullen dit jaar de studiereis commissie vullen. Voor deze commissie komen zijn op een lastige uitdaging te staan, namelijk een studiereis of alternatief van de studiereis organiseren tijdens de COVID-19 pandemie. Met veel ervaring en verschil in de studiejaren zal het deze commissie lukken om een leuke en leerzame tijd te organiseren voor de ident-leden tijdens de welbekende meivakantie. Dit jaar vindt dan ook de studiereis plaats van 6 tot 8 mei. Deze leuke coronaproof vervanging van de studiereis zit dan ook vol met lezingen en leuke activiteiten.

 

Kascommissie

De kascommissie is een controlerend en adviserend orgaan binnen sv. IDent. De kascommissie controleert alle financiële informatie op correctheid, volledigheid en of deze actueel zijn. Daarnaast geeft de kascommissie adviezen over financiële vraagstukken. Deze commissie bestaat momenteel uit Bart Kuiper en Orlando kok.

 

Alumnicommissie

 

Hallo, wij zijn de alumni commissie. Wij zijn een divers team van vier personen die allemaal een ander aandachtsgebied hebben.

 

De voorzitter is Huub Schuit, gespecialiseerd in biologie en DNA.
De secretaris is Jochem Ekelmans, gespecialiseerd in forensische opsporing.
De penningmeester is Charlotte Janssen, gespecialiseerd in terrorisme en radicalisering.
Het algemene lid Sanna Panhuizen, gespecialiseerd in fraude, maakt onze commissie compleet.

 

De diversiteit van ons team zorgt voor veel kennis en knowhow in het werkveld. Daarnaast organiseren wij voor de alumni leden eens per jaar een activiteit om samen te komen. Hierbij wordt altijd een activiteit afgesloten met een hapje en een drankje om weer even bij te praten met je oude studiegenootjes van vroeger.

 

Ook willen wij eens per jaar een borrel voor de huidige leden voor sv. IDent organiseren om zo contact met de vereniging te houden. Hier kunnen eventuele stage mogelijkheden en informatie voorzieningen verstrekt worden aan de leden van sv. IDent.

 

Je kunt lid worden van de alumni vereniging op het moment dat je bent begonnen met afstuderen. Inschrijven kan via de website van sv. IDent, door een mail te sturen naar ons emailadres of met een inschrijfformulier in het IDent kantoor. Voor vragen zijn wij altijd te bereiken via ons emailadres alumni@sv-ident.nl.

 

Groetjes,

Huub, Jochem, Charlotte en Sanna