Bestuur 2019 - 2010    |    10e bestuur

 

Het tiende bestuur der sv. IDent bestaat uit drie enthousiaste studenten van de opleiding Forensisch Onderzoek. Zij zetten zich dit collegejaar in om de leukste activiteiten voor jullie te organiseren, de beste mogelijkheden te bieden binnen je werkveldoriëntatie en nog veel meer. Onder dit bericht staan de bestuursleden afgebeeld en welke functie ze bekleden.

Voorzitter:

Luuk Scholten

Als voorzitter leid ik de ALV’s en ben ik de eindverantwoordelijke van de vereniging. Omdat IDent dit jaar een 3 koppig bestuur heeft zal ik ook de functie externe zaken tot mij nemen. Dit maakt dat ik het aanspreekpunt ben voor partijen buiten het Saxion. Voor vragen of opmerkingen over de vereniging zelf kan je natuurlijk altijd bij mij terecht.

 

Secretaris:

Floor Tolman

Als secretaris van sv. IDent houd ik mij onder andere bezig met het up to date houden van de ledenlijst, notuleer ik bij de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en ben ik verantwoordelijk voor het bijlesprogramma. Daarnaast heb ik dit jaar ook een aantal taken van de Interne Zaken op mij genomen, zo help ik met het organiseren van de open dagen op Saxion en houd ik de Instagram en Snapchat van IDent bij.

Penningmeester:

Floor Mannaart

Als penningmeester hou ik me dit jaar bezig met alles wat te maken heeft met de financiën van IDent. Zo beheer ik de kas, ben ik verantwoordelijk voor de afschrijvingen, maar zorg ik er ook voor dat er altijd genoeg te eten en te drinken is in het kantoor! Daarnaast regel ik de meeloopdagen, ben ik dit jaar het aanspreekpunt voor de medewerkers van Saxion en natuurlijk ook voor onze leden.