Sv. IDent kent ook een Raad van Advies. Dit orgaan helpt het bestuur door advies te geven. 

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een adviserend orgaan binnen sv. IDent. Wij zijn er om het bestuur te ondersteunen bij het besturen van de vereniging. Wij geven het bestuur waar nodig advies. Daarnaast kan het bestuur ook altijd beroep doen op de adviezen van de RvA. De RvA bestaat uit leden met verschillende achtergronden en ervaringen. Hierdoor hebben wij een realistisch beeld van wat er gaande is binnen de vereniging.